Ontwikkelingsvisie Eemsdelta

Buro Kompaan treedt op als strategisch adviseur voor het College van Gemeente Eemsmond bij het opstellen van de Ontwikkelingsvisie Eemsdelta 2030. Deze visie richt zich op de ruimtelijk-economische opgaven in de DEAL-gemeenten en Provincie Groningen. Namens DEAL treden wij op als procesbegeleider in het kernteam.

Meer informatie over de Ontwikkelingsvisie Eemsdelta 2030