Verruiming zeesluizen Delfzijl

In opdracht van Groningen Seaports heeft Buro Kompaan de strategische en bedrijfsmatige input in een MIRT verkenning voor de verruiming van de zeesluizen in Delfzijl geleverd. Daarnaast coördineren we bestuurlijke afstemming van ruimtelijke varianten en begeleiden we de Maatschappelijk Kosten-Batenanalyse.

 

zeesluis