Bedrijfsverplaatsing Noordgastransport

Buro Kompaan functioneerde als projectleider voor het onderzoek naar bedrijfsverplaatsing van het bedrijf Noordgastransport BV. Voor het bedrijf zijn opties in beeld gebracht om op de middellange en lange termijn te voorzien in de afvoer van aardgascondensaat naar haar afnemers. Het onderzoek heeft bijgedragen in het inzichtelijk maken van alternatieve locaties, investeringskosten en ook alternatieven voor het vervoer van aardgascondensaat naar verwerkingsunits elders in Nederland.

Lees meer over Noordgastransport