Gebiedsgericht Milieubeleid

In opdracht van bedrijvenvereniging SBE en Provincie Groningen schrijft Buro Kompaan een advies voor het invoeren van gebiedsgericht milieubeleid voor bedrijven. Hiermee wordt het voor bedrijven mogelijk om efficiënte milieumaatregelen te nemen. Dit geeft bedrijven de zelfstandigheid om zelf te bepalen hoe en waar zij wil bijdragen aan een gezond werk- en leefmilieu. Naast flexibiliteit voor bedrijven levert dit ook direct milieuvoordelen op.

Lees meer over Gebiedsgericht emissiebeleid