Bedrijventerreinenvisie Eemsdelta

Bureau Eemsdelta/EZ heeft Bedrijventerreinenvisie Eemsdelta 2015-2035 opgesteld. Op basis van een kwantitatieve en kwalitatieve analyse is de toekomstige vraag is afgezet tegen het huidige aanbod en de technische staat van bedrijventerreinen. Als projectleider was Buro kompaan verantwoordelijke voor een interactief proces in samenwerking met overheden, bedrijven en Groningen Seaports NV. Het resultaat is een strategisch advies dat de gemeenten en Groningen Seaports NV kunnen gebruiken bij de ontwikkeling van ruimtelijke plannen.

Ga naar het rapport en bijlagen:  Bedrijventerreinenvisie Eemsdelta 2015-2013 en bijlagen