Economische visie Eemsdelta 2030

Buro Kompaan was opsteller van de Economische visie Eemsdelta 2030 in opdracht van Bureau EZ/Eemsdelta. De economische visie is opgenomen als de economische paragraaf van de Ontwikkelingsvisie Eemsdelta 2030.

Lees meer over de Economische visie Eemsdelta 2030