Projecten

FuikIn overleg met de opdrachtgever biedt Buro Kompaan deskundigheid in het traject van planvorming tot uitvoering. In projecten treden we op als projectmanager of projectleider.

Typen projecten:

  • ruimtelijke economische visies
  • haalbaarheidsstudies
  • MIRT-verkenningen
  • Maatschappelijke Kosten-Batenalyses (MKBA)
  • milieukundige onderzoeken