Geluidsportcentrum Oosterlaan

In opdracht van exploitant MC Delfcross en Gemeente Delfzijl heeft Buro Kompaan het geluidsportcentrum begeleid bij de bodemkundige inventarisatie en aanvraag voor milieuvergunning. Naast milieukundige advisering  heeft Buro Kompaan ook de uitvoering van het project ter hand genomen.