Vaargeul Eemshaven-Noordzee

De Eemshaven heeft zich ontwikkeld in het laatste decennium ontwikkeld als de Energyport van Noord Nederland. Om de bereikbaarheid van de Eemshaven voor schepen met een maximale diepgang van 14 meter te verbeteren heeft de minister van Infrastructuur en Milieu het voornemen de vaargeul van de Eemshaven naar de Noordzee te verruimen. In de fase van planvoorbereiding heeft Buro Kompaan de input van marktpartijen voor de Maatschappelijke Kosten-batenanalyse gecoördineerd. Volgens de planning is de vaargeul in 2017 beschikbaar.

Lees meer over de vaargeul Eemshaven Noordzee