Windenergie in Drenthe

Buro Kompaan levert een projectleider verantwoordelijk voor het dossier Windenergie in de Provincie Drenthe. Provincie Drenthe heeft vanuit de afspraak met IPO en Rijk de taak om voor 2020 285,5 MW windenergie in vier Drentse gemeenten te realiseren. De projectleider adviseert Gedeputeerde RO-Energie en Milieu, en is verantwoordelijk voor de aansturing van het windteam. De projectleider functioneert namens Drenthe als procescoördinator in het landelijke overleg Wind op Land van IPO (BLOW overleg).

Lees meer over Windenergie Drenthe