Parkmanagement Groningen ZuidOost

Buro Kompaan levert de parkmanager voor de Bedrijvenvereniging VBZO. Vanuit deze functie is de parkmanager actief in het inkopen van gezamenlijke producten en diensten voor de leden van de VBZO.  Collectieve activiteiten zoals inkoop van energie, afvalinzameling, groenbeheer, beveiliging en verzekeringen.