Secretaris Havenschap Groningen Seaports

Buro Kompaan vervult gedurende een jaar het secretariaat a.i. van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Havenschap Groningen Seaports, die bestaat  uit de participanten Provincie Groningen en de gemeenten Delfzijl en Eemsmond. Na verzelfstandiging van Groningen Seaports in 2013 is de GR, volledig aandeelhouder van Groningen Seaports NV en zijn publieke taken aan de NV gedelegeerd. De secretaris adviseert het bestuur bij de voorbereiding van besluiten en bij het opstellen van de jaarrekening, accountantscontrole en het opstellen van de programmabegroting.