Afdelingshoofd Ruimte, Economie en Milieu

Bij gemeente Eemsmond levert Buro Kompaan gedurende 2,5 jaar een afdelingshoofd a.i. voor de afdeling Ruimte, Economie en Milieu. Deze leidinggevende is verantwoordelijk voor managementrapportages, afdelingsplannen in de P&C-cyclus, functionerings- en beoordelingsgesprekken, advisering college van B&W.

Het afdelingshoofd is verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling en -uitvoering, aansturing en coördinatie van (regionale) programma’s en projecten. In deze periode komen de beleidsplannen Economie, Recreatie & toerisme en Evenementen tot stand.