Top van Groningen

Buro Kompaan heeft als adviseur opgetreden bij de samenvoeging van de drie VVV’s in de Eemsdelta. De VVV’s zijn in dat traject opgegaan in een nieuwe koepelorganisatie Top van Groningen. De advisering was gericht op het opstellen van een nieuw productenpakket, het inrichten van een nieuwe structuur en het sluiten van overeenkomsten met de vier gemeenten in de Eemsdelta. Top van Groningen maakt nu in haar klantbenadering gebruik van het sterke format van Marketing Groningen.