Convenant voor een duurzaam industriecluster

De provincie Groningen, Industriepartners, NOM, Groningen Seaports en de Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE) hebben op 13 juli jl. het Industrie Convenant Eemsdelta 2016-2020 ondertekend. Hiermee conformeren de ondertekenende partijen zich aan een gezamenlijke visie voor groei en verduurzaming van industrie, werkgelegenheid en economie in de regio. De partijen leggen daarmee het fundament onder het verder uitbouwen van de samenwerking.

 Lees hier meer over het Convenant